#########
#########

Fem bygninger fra Skive


Her kan man se fem markante bygninger fra Skive, som de så ud for 100 år siden og til i dag. Mange synes, det er lidt pudsigt, at de to kirker ligger så tæt på hinanden.

Vor frue kirke

Kirken blev opført omkring 1200-tallet. Kirken er dog ikke den ældste i Skive. Den ældste kirke lå nede ved Posthustorvet, og blev revet ned i 1400-tallet. Stenene blev muligvis brugt til at udvide Vor Frue Kirke.

Omkring 1880 var kirken for lille til Skive, og man talte om at udvide den. Man fandt ud af, at den indeholdt kalkmalerier fra omkring 1522, hvorefter man valgte at bevare kirken.

Vor frue dengangVor frue dengangVor frue i dagVor frue i dag

Skive kirke

Kirken blev opført i 1896-1898 for at udvide til den stærkt voksende befolkning i Skive. Det var muligt at bygge kirken, fordi Apoteker G. Norgaard og hustru gav et legat på 100.000 kr. som var 2/3 dele af byggesummen. Resten blev betalt af en lang række gaver fra befolkningen.

Kirken vender i en anden retning end Vor Frue Kirke, og dette skyldes et ønske fra Skive Byråd om, at der skulle være plads til hestemarkedet vest for bygningen.

Skive kirkeSkive kirke Skive kirke i dagSkive kirke i dag

Krabbesholm

I 1907 købte A. Axelsen den gamle herregård og flyttede højskolen fra Jebjerg til Skive.

Riddersalen blev indrettet til foredragssal, og i sidebygningerne blev der indrettet undervisningslokaler og elevværelser.

I dag er der stadig højskole, hvor eleverne blandt andet er kreative med design og grafik.

KrabbesholmKrabbesholm Krabbesholm i dagKrabbesholm i dag

Gl. Skivehus

For flere hundrede år siden var Gammel Skivehus en vigtig strategisk bygning, der sikrede overgangen mellem Salling og Fjends. Den blev anlagt af kongemagten tilbage i 1200-tallet.

I 1896 byggede læge Sporon den nordlige del om til en flot villa i to plan. Siden 1929 har Gammel Skivehus været hotel. Der er indledt et omfattende arbejde fra flere foreninger i et forsøg på at bevare den gamle bygning, så den ikke bliver revet ned.

GL. SkivehusSkivehus dengang Skivehus i dagSkivehus i dag

Rådhuset

Opført i 1845-1846 var rådhuset den første bygning i Skive med to planer. I 1903 var der arrest til venstre og bolig for arrestforvareren til højre. Senere blev arresten flyttet bagved, fordi det her var muligt for fangerne at tale med og få mad af folk udefra ved torvet.

I dag benyttes det ikke længere som rådhus. Dette er flyttet i et større nybyggeri på Torvegade.

Forsamling af automobiler foran arrestenForsamling af automobiler foran arresten Rådhuset i dagRådhuset i dag

Kilde: Bogen "43 spændende bygninger i Skive Bykerne" er skrevet af Jens Eskildsen og Niels Mortensen