#########

Brårupgade

Brårupgade er en del af den gamle landevej fra Skive til Viborg. Det var først, da Skive Banegård åbnede i 1864, der blev skabt interesse i at bygge langs gaden.

Omkring 1880 begyndte et industrikvarter at opblomstre, da man ville udnytte banegårdens transportmuligheder. De mange skorstene på billedet tilhører forskellige fabrikker.

Tryk på billede for at se fulde størrelse.

Skive Andelsslagteri

Skive Andelsslagteri. Slagteriet åbnede i 1902.

Personalet på Skive andelsslagteri, Brårupgade 3. Fotoet er taget i 1904, to år efter slagteriets start. Til venstre står fedtmester Christensen med en svineblære med fedt.

På tønden ligger en slagtet gris. Til højre står pølsemager Jacobsen. Forvalter, senere direktør P. Knudsen sidder til højre. Hundens opgave den gang var at fange rotter.

Kilde: Bogen 125 år på Skiveegnen udgivet af Salling bank og Niels Mortensen.

Skive Gasværk

Dette foto stammer fra omkring 1905 og viser de ansatte fra Skive Gasværk foran en gasbeholder. Gasværket lå på Brårupgade 18. Til højre står Bestyrer Isidor Von Essen.

Kilde: Bogen 125 år på Skiveegnen udgivet af Salling bank og Niels Mortensen.

Købmand Jacobsen

På Brårupgade 18 lå der en købmand fra 1896, drevet af Købmand Jacobsen. Da købmandsforretningen lå ved siden af Skive Elektricitetsværk, fik familien tidligt elektrisk lys.

På billedet ses Fru Andrea Jacobsen med sønnen på skødet i deres fine stue, der kun blev brugt til gæster og andre særlige lejligheder. Det var ikke et sted, Børge og hans søskende fik lov til at lege!

Brårupgade i dag

I dag er der stadig industrikvarter i Brårupgade, omend ikke så meget som tidligere. Desværre brændte slagteriet for et par år siden og måtte opsige en masse medarbejdere. Banegården er også blevet flyttet, så gadebilledet har forandret sig meget.