#########

Karolinegade

Billedet viser Karolinegade mellem Voldgade og Torvegade. På venstre side er der endnu ikke opført bygninger. På hjørnet ses Vilh. Larsens købmandsbutik, der åbnede i 1905.

I 1872 blev Gl. Skivehus købt af enkefrue Caroline Ebbensgaard, der anvendte det som bolig. Der hørte en del jord med til Gl. Skivehus nord for Østergade, som hendes arving solgte fra efter hendes død.

I 1897 blev gaden opkaldt efter hende, og bygninger i gaden er opført efterfølgende. Det ældste hus på gaden ligger på Karolinegade 18, der blev opført til manufakturhandler Th. Christensen.

Tryk på billede for at se fulde størrelse.

Materialist Haslund

Hos materialist Ole Haslund er en af Skives syklubber på besøg. Syklubbernes medlemmer var oftest unge, ugifte piger af byens bedre borgerskab. Arbejde var utænkeligt for en pige af bedre herkomst, men tiden kunne jo gå med at sy.

For fattige kvinder var syning derimod et erhverv. I Skive var der 21 dameskrædderinder, og byen havde desuden 5 modeforretninger, der også havde unge piger ansat som syersker.

Karolinegade i dag

Der mangler ikke længere bygninger på gadens venstre side. Der er stadig levn fra Vilh. Larsens Købmandsbutik.